Web
Analytics
MØTER / REFERAT


TreTORGET

Ola Rostad og Wenche Sæthre Høye hadde dagens orientering for Alvarheim RK.
20 % av skogen i Norge er i Hedmark og Oppland, men hele 50 % av skogbruk og skogindustri er i disse to fylkene.

I vårt distrikt er det like stor avvirkning som de har i Sverige og vi skal glede oss over det vi har i regionen slår Ola Rostad fast!

Hovedformålet til Tretorget er å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder.

Wenche er ansatt som Tredriver, i landet er det åtte som henne. Stillingen er en del av et nasjonalt nettverk av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram.
Hun skal informere om tre og vil gjerne bidra til å se om et bygg kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre. Her i Elverum vises det til prosjektet på Hanstad skole der det drives forskning på treets egenskaper. 
Det forskes på treets egenskaper til å ta opp fukt og bedre innemiljøet, det er viktig å få dette dokumentert for å kunne vise til de helsemessige fordelene det er å benytte tre som byggemateriale.
Tretorget er involvert i Interreg prosjekt Sverige - Norge der man knytter kontakter og skaper nettverk for videre utprøving og innovasjon 
Nå om dagen reises Mjøstårnet i Brumunddal, det er hele 83 meter høyt og forslag til ny heltre Mjøsbru er tegnet med hele 70 meter spenn med en bredde på fire kjørefelt. 

Img 4101

Hanstad Skole


LYNGHOLTET

Dagens møte ble gjennomført på Lyngholtet hvor vi ble møtt av Rita Martinsen, fungerende assisterende avdelingsleder.
Lyngholtet har tre avdelinger med 8 personer i hver enhet.
Av aktiviteter er det mange, alt fra besøk av barn fra barnehage, mart'ns arrangement og besøk av påskeharen til sang og utflukter.

Personalet lever etter visjonen; Åpenhet, ærlighet og respekt, noe som er viktig når man legger tilrette for et godt liv for beboere.
Det er viktig å aktivisere beboere og utearealet med sansehagen er mye i bruk,  spesielt om sommeren. Beboerne klarer seg stort sett selv med veiledning og tilrettelegging, og det er viktig at den enkelte får en trygg og god tilværelse på Lyngholtet samtidig som den enkeltes identitet ivaretas.

Det var et engasjerende foredrag der mange spørsmål ble stilt om måltider, besøkstid, bemanning og boforhold. Alle spørsmål besvart og vel begrunnet.
Lyngholtet fremsto som meget godt drevet og med dedikerte ansatte som skaper en god hverdag for sine beboere.
Alvarheim Rotary Klubb takker for informasjonen vi fikk!De satte spor - Riise Grønosets nye bok

Riise Grønoset fortalte litt fra eget liv om det å være første kvinnelige journalist i østlendingen. Hun kom til Østlendingen på 3 måneder utveksling i 1952 og ble værende. Riise hadde mange flotte kolleger i avisen og det var et godt arbeidsmiljø der hun ikke opplevde diskriminering hverken fra sine kolleger eller sjefen. Imidlertid fortalte hun om en kar som kom inn i avisen en kveld hun satt der alene , han spurte om det ikke var noen der og hun ymtet frempå at hun jo var der. han sa da at det var en journalist han skulle ha tak i og hun svarte så at jo men hun var da journalist. Da sa han at han mente jo en mann.

I boken "De satte spor..." Har hun tatt tak i en del portrett intervju hun gjort i sin karrière og som hun hadde lagt i et skap hjemme. Hver gang hun åpnet skapet lå intervjuene der og forlangte å komme ut og bli publisert - og nå er de samlet i denne boken. 


Referat FRA MØTER i alvarheim RK

5 november fikk klubben besøk av Tor Egil Hansen som jobber for en hjelpeorganisasjon som heter AMURT. 

Organisasjonen har prosjekt i nesten alle verdensdeler og Tor Egil har jobbet i mange av organisasjonens prosjekt siden starten av 1990. For tiden er det et prosjekt i Nigeria tidligere Biafra nå Ebonyi State, som er fokus.
Organisasjonen har for tiden 6 mor/barn klinikker som de driver og skal snart igang med klinikk nr 7.  61 landsbyer har fått vann, 23 ansatte jobber ved klinikkene og 80 helsearbeidere er knyttet til driften. De har også fått 4 ambulanser som er fordelt på klinikkene


Referat fra møte 25.04.2014 med Sara Heldaas

Presidentskifte 23.06.2015

Trond Flisen tok over som president etter Kjell Johansen


Møte 25.06.2015 møte hos Bjørn og Anne Lise

Det går p.t. slag i slag med sosiale møter mot sommer. Hos Bjørn og Anne Lise Rudquist ved Vesletjernet ventet Elverums mest robuste og permanente «gapahuk» på Alvarheimerene i kveld. Litt skiftende vær, men slettes ikke vanskelig å holde ut!

Møte 2.07.2015 hos Sverre Sletten

Da er vi i gang med et nytt Rotaryår og sommer ! 
Som vanlig vil juliukene vil preges av åpne sosiale sammenkomster.  Hyggelig var det da å bli ønsket velkommen til en liten sammenkomst oppe hos selve nestor-medlemmet vårt  Sverre ( 92 +) og hans Ingrid denne ettermiddagen! Vi ble flere enn ventet på denne tid av året og stua til Ingrid fyltes opp. Men vertinnen sto på med spekemat og godt flattbrød etter hvert som vi strømmet til J   Ingen store beslutninger i kveld, men praten gikk livlig og samværet blomstret . 

 Takk til Ingrid og Sverre for en fin stund !Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frimurerlosjens Hus AS
Adresse: Vestheimgata 2,
Postnummer: 2406
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Tenn et lys
9. jan. 2020, 19.20 - 15. nov. 2024, 12.20

Prost Ole Kristian Bonden Sted: Glommen

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Alvarheim,rotary, klubb, prosjekt, rotary, elverum,