Web
Analytics
HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

Rotary

Den enkelte rotaryklubb er medlem av Rotary International. Gjennom medlemskapet forplikter Rotaryklubben seg til å arbeide etter Rotary International sitt formål, grunnleggende verdier og Strategiske plan.

Rotaryfondet er det viktigste verktøyet for å nå vedtatte mål og opprettholde omdømme som en av verdens ledende serviceorganisasjoner.

RotarYs verdigrunnlag

 • Tjeneste
  Rotary yter service til lokalsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom innsatsen vår ønsker vi å bidra til økt kunnskap, større samhold, trygghet og toleranse, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Kameratskap
  Vi erkjenner at individuelle anstrengelser lett fokuserer på individets behov, mens felles anstrengelser kan tjene menneskeheten. Kraften i felles anstrengelser kjenner ingen grenser, mangedobler ressurser, og utvider våre liv og perspektiver. kameratskap fører til toleranse og overskrider grenser mht. religion, politikk, nasjonalitet og kulturell bakgrunn.
 • Mangfold
  Rotary International ønsker å forene alle folk i verden gjennom tjenesteideal, uansett religion, politisk ståsted eller kulturbakgrunn. Vi oppmuntrer til mangfold i yrker innenfor medlemskap, i våre aktiviteter og arbeid. En klubb som reflekterer yrkessammensetningen i sitt lokalsamfunn, er en klubb med nøkkelen til fremtiden.
 • Hederlighet
  Som rotarianere forplikter vi oss til å utøve hederlighet i de prosessene vi benytter for å nå målene våre, både i Rotary sammenheng, privat og i yrkessammenheng. Vi forventer slik hederlighet også fra våre ledere og øvrige Rotary venner. Vi holder fast ved høye etiske og yrkesmessige standarder i vårt arbeid og i våre personlige forhold. Vi søker å være rettferdige og respektfulle i sosiale samvær, og vi vil samvittighetsfullt forvalte de ressurser som er betrodd oss.
 • Lederskap
  Som rotarianere er vi en del av et globalt fellesskap av ledere på ulike områder. Vi erkjenner viktigheten av lederutvikling, og av lederskap som en kvalitet hos våre medlemmer. Når det gjelder å sette verdiene våre ut i livet, har vi, som rotarianere, alle et lederansvar
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frimurerlosjens Hus AS
Adresse: Vestheimgata 2,
Postnummer: 2406
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Tenn et lys
9. jan. 2020, 19.20 - 15. nov. 2024, 12.20

Prost Ole Kristian Bonden Sted: Glommen

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Alvarheim,rotary, klubb, prosjekt, rotary, elverum,