Web
Analytics

Referat fra nettmøtet til Elverum Rotary klubb

Forsvarssjefens oppgaver.

Fung. President Odd K.B. ønsket velkommen til dette digitale møtet og ga ordet til general Eirik Kristoffersen fra hans kontor på Akershus Festning.

 

Kristoffersen orienterte om:

Forsvarssjefens oppgaver:

·         Nær kontakt med Det operative hovedkvarteret i Bodø og med Forsvarsdepartementet. Være øverste fagmilitære rådgiver overfor statsråden og departementet.

·         Styre Forsvarets gjennom bevilgninger, planer og oppdragsdokumenter

·         Internasjonal kontakt med våre allierte og med Nordisk Forsvarssamarbeid.

Pandemien og Forsvaret:

·         Holde Forsvaret fullt operativt med gjennomføring av allierte øvelser, dog i noe mindre skala enn opprinnelig planlagt, har vært en krevende, men viktig lærdom.

·         Mål: Sikre at helsekrisen ikke ble en forsvarsmessig sikkerhetskrise.

·         Ikke bidra til smittespredning ut i det sivile samfunn.

·         Støtte sivilsamfunnet, bla gjennom grensekontroll, øvrige oppgaver og med materiell.

Rasulykken i Gjerdrum samfunnet, krevde også innsats fra Forsvaret.

 

Pandemien har også satt fart i digitaliseringen av Forsvaret. Stilt skjerpede krav til sikre, enhetlige og godkjente kommunikasjonsløsninger.

 

 

Store innsparinger på digitale møter, konferanser og opplæring, gjennom bla. reduserte reise og oppholdsutgifter. Dette er midler som kan brukes på annen forsvarsaktivitet.

 

Har også satt fart i gjennomføringen av den ideen om «den kortreiset soldat». Lokalberedskap er viktig. Bedre å ha personell bosatt så nær der de skal tjenestegjøre, som mulig. Redusere på unødige flyttinger av familier.

 

NATO og det Nordiske Forsvarssamarbeidet

Både NATO og det Nordiske Forsvarssamarbeidet er en forutsetning for Norges sikkerhet. En klar strategi å ha utenlandske styrker innenfor norsk territorium, både for beredskap, men også for å kunne ha bedre oversikt og kontroll på hvor de beveger seg for å unngå unødig provokasjon og uheldige hendelser.

 

Trusler mot det norske forsvaret:

·         Våre styrker i internasjonale oppdrag er utsatt for stadige spenninger i urolige og uforutsigbare områder. Bekymringen er å miste eget personell.

·         I fredstid, består Forsvaret av ca 25 800 uniformerte kvinner og menn. (NB Sykehuset Innlandet har alene ca 9 000 ansatte!) Ved mobilisering kan forsvaret på relativt kort varsel stille med 70 000, takket være HV. Viktig at forsvarets personell til enhver tid har den kompetansen og den utrustingen som trengs for å kunne virke avskrekkende, inntil vi får hjelp fra våre allierte.

·         Stadige cyberangrep. Ikke bare direkte mot Forsvaret, men også mot øvrige strategisk viktige mål i det sivile samfunnet. Vi vet det vi oppdager, men lite om det vi ikke avdekker.

·         Spredning av «Fake News» og konspirasjonsteorier kan undergrave den tilliten det norske samfunnet er helt avhengig av.

 

Forsvarets tilstedeværelse i Sør-Østerdal:

Kristoffersen ser at Forsvarets tilstedeværelse i Sør-Østerdalen er viktig med tanke på unike øvelsesmuligheter. Sør-Østerdalen har også bostedsattraktivitet er også viktig for å rekruttere og beholde befal og spesialister. Han ser for seg et utvidet samarbeid mellom militært og sivilt samfunn og gir tydelige signaler om at forsvarets aktivitet og tilstedeværelse i Sør-Østerdalen vil øke i framtiden og oppfordrer kommunene til å legge godt til rette for dette.

 

Oppsummering:

Dette var et nyttig og lærerikt møte. Erfaringene herfra viser tydelig at vi godt kan arrangere digitale fellesmøter for flere Rotaryklubber med gjester!

Takk til Hans Olav som tok initiativ til dette arrangementet.

 

 

 


 
Ny belysning av minnetavler ved Kongens Nei og på Midtskogen.

5. november 2021

Ny belysning av minnetavler ved Kongens Nei og på Midtskogen.

Prosjektene Ny belysning til minnetavlene ved Kongens Nei på Elverum Folkehøgskule og på Midtskogen er nå ferdige.

OMVISNING PÅ GAARDER GÅRD 19. AUGUST 2021

23. august 2021

OMVISNING PÅ GAARDER GÅRD 19. AUGUST 2021

Møte på Gaarder Gård

Møte på Festningen

16. august 2021

Møte på Festningen

Møte på Festningen

Sommerfest på Skogmuseet

28. juni 2021

Sommerfest på Skogmuseet

Alvarheim Rotary Klubb hadde sommerfest....

BEFARING PÅ NAF TRAFIKKSENTER VÅLERBANEN

4. juni 2021

BEFARING PÅ NAF TRAFIKKSENTER VÅLERBANEN

27.05. var Alvarheim RK på bedriftsbesøk på Vålerbanen, et imponerende anlegg. Det ble gitt en grundig orientering av daglig leder Trygve Olaf Schjerpen.

Paul Tangen leser fra maidagene 1945

7. mai 2021

Paul Tangen leser fra maidagene 1945

Frigjøringen 1945 v/Pål Tangen.

BEFARING TERNINGEN SKANSE 22.4.2021 MED OLA MØRKHAGEN

27. april 2021

BEFARING TERNINGEN SKANSE 22.4.2021 MED OLA MØRKHAGEN

BEFARING TERNINGEN SKANSE 22.4.2021

13. april 2021

Referat fra nettmøtet til Elverum Rotary klubb

Forsvarssjefens oppgaver

Nettemøte med Kari Toft.

12. april 2021

Nettemøte med Kari Toft.

Kari Toft fra NRK, fortalte om sine turer til Svalbard

Elverum Sentrumsforening, med Christian Eckbo

23. mars 2021

Elverum Sentrumsforening, med Christian Eckbo

Christian Eckbo har vært leder av foreningen fra mars 2020, akkurat da nedstengningen pga Covid-19 kom.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frimurerlosjens Hus AS
Adresse: Vestheimgata 2,
Postnummer: 2406
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Tenn et lys
9. jan. 2020, 19.20 - 15. nov. 2024, 12.20

Prost Ole Kristian Bonden Sted: Glommen

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Alvarheim,rotary, klubb, prosjekt, rotary, elverum,