Web
Analytics

Møte i Alvarheim Rotary 28.05.2020

28.05.2020 hadde Alvarheim RK møte nr 2027. Dette var et nettmøte, hvor Tor Egil Hansen og Daniels Dubem deltok på nett fra Nigeria.Torsdag 28.05.2020 hadde Alvarheim Rotary nettmøte hvor 12 av ARK`s egne medlemmer deltok sammen med Tor Egil Hansen og president Dubem Daniels i Abakaliki RK på nett fra Nigeria. Tor Egil Hansen ( Dada Daneshananda) er ansatt i AMURT ( Ananda Marga Universal Relief Team)

President Trond innledet møtet med å ønske alle velkommen, og orienterte om at neste møte blir torsdag 11.06. Dagens foredragsholder blir da Terje Bakkum fra SG AS som arbeider med «smartstyring « av lys og oppvarming av boliger og andre bygg.

Videre ble dagens quiz presentert og gjennomgått.

Tor Egil Hansen orienterte fra prosjektet i Ohagelode Health Center i Ebony State, Nigeria. Prosjektet har latt seg gjennomføre ved godt samarbeid mellom Alvarheim RK, Elverum Inner Wheel, Elverum RK og Eda / Eidskog RK samt en rekke private givere og  Rotary Abikaliki.

Videre fra Ohagelodge Health Center: I løpet av mars og april har senteret hatt 35 fødsler og 268 svangerskapskontroller. Det har også vært en del fødsler i mai, men måneden er ikke oppsummert. Det er 23 ansatte ved senteret. Av disse er 2 leger og 2 laboratorieansatte som kommer en gang pr uke. De øvrige ansatte er en jordmor, sykepleiere, hjelpere og renholdere. Senteret har 23 faste sykesenger, i tillegg til undersøkelsesbenker osv.

Allerede i 2004 hadde myndighetene bestemt at det skulle bygges et helsesenter, men ingenting skjedde før i 2019. I februar 2019, gikk AMURT og Rotary inn, og  etter en lang prosess med en god dialog med lokalbefolkningen,  ble det bestemt hvor helsesenteret skulle ligge. Mye av arbeidet ble gjort på dugnad av lokalbefolkningen. Hele denne prosessen har fått god omtale av Rotary International.

Det ble gitt opplæring av personalet i januar. Videre valgte kvinner fra alle landsbyene en kvinne fra sin by som skulle ha ansvar for å organisere de gravide kvinnene. Det ble arrangert møter i alle landsbyene for å orientere befolkningen om prosjektet.

4.mars var åpningsdag for senteret. 180 – 190 kvinner kom da til svangerskapskontroll. Det ble også utført tester for andre sykdommer, og det var 2 fødsler denne første dagen. Prosjektet har gått veldig bra så langt, både når det gjelder de ansatte og forholdet til lokalbefolkningen.

Daniels Dubem takket for hjelpen, og uttrykte stor takknemmelighet for innsatsen til Alvarheim RK.

President Trond takket for informasjon far Tor Egil Hansen, og alle de øvrige som deltok for frammøte. 


 
Nettmøte

28. august 2020

Nettmøte

Da er vi igang igjen med nettmøter

Møte i Alvarheim Rotary 25.06.2020, møte nr. 2030.

2. august 2020

Møte i Alvarheim Rotary 25.06.2020, møte nr. 2030.

Alvarheim Rotary hadde torsdag 25.06.2020 en trivelig og uhøytidelig sommeravslutning på Steinbua. Det var et strålende sommervær, og god oppslutning av medlemmene. Alle ble ønsket en god sommer av president Trond.

Møte i Alvarheim Rotary 18.06.2020, møte nr. 2029

2. august 2020

Møte i Alvarheim Rotary 18.06.2020, møte nr. 2029

Alvarheim Rotary hadde denne dagen en interessant befaring i Svartholtet med orientering om moderne skogsdrift ved Terje Hammer fra Glommen Mjøsen Skogeierforening.

Møte i Alvarheim 11.06.2020, møte nr. 2028

14. juni 2020

Møte i Alvarheim 11.06.2020, møte nr. 2028

10 medlemmer deltok i Alvarheims nettmøte, som ble arrangert 11.juni.Dagens tema var SG Smart, gjør hverdagen enklere, intelligent styring av boligen.

Møte i Alvarheim Rotary 28.05.2020

2. juni 2020

Møte i Alvarheim Rotary 28.05.2020

28.05.2020 hadde Alvarheim RK møte nr 2027. Dette var et nettmøte, hvor Tor Egil Hansen og Daniels Dubem deltok på nett fra Nigeria.

Nettmøte i Alvarheim Rotary 30.05.2020

4. mai 2020

Nettmøte i Alvarheim Rotary 30.05.2020

Positivt nettmøte i Alvarheim Rotary. 10 medlemmer deltok.

Nettmøte i ARK

27. april 2020

Nettmøte i ARK

16.04.2020 hadde Alvarheim Rotary sitt første nett-møte under corona perioden.

Påskehilsen

8. april 2020

Påskehilsen

En påskehilsen til alle medlemmer i Alvarheim Rotary. Hold dere friske, så sees vi etter hvert! God påske alle sammen!

Skreiaften i Alvarheim Rotary 5.mars

8. april 2020

Skreiaften i Alvarheim Rotary 5.mars

05.03.2020 hadde Alvarheim Rotary sin tradisjonelle skreiaften i Losjens lokaler. Det var en vellykket kveld.

Møte i Alvarheim Rotary 27.02.2020

8. april 2020

Møte i Alvarheim Rotary 27.02.2020

Torsdag 27.02.2020 var Alvarheim Rotary på befaring hos Østlandske Lettmetall, og fikk en orientering av Rune Midtun.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frimurerlosjens Hus AS
Adresse: Vestheimgata 2,
Postnummer: 2406
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Tenn et lys
9. jan. 2020, 19.20 - 15. nov. 2024, 12.20

Prost Ole Kristian Bonden Sted: Glommen

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Alvarheim,rotary, klubb, prosjekt, rotary, elverum,