Web
Analytics

Møte i Alvarheim Rotary 28.05.2020

28.05.2020 hadde Alvarheim RK møte nr 2027. Dette var et nettmøte, hvor Tor Egil Hansen og Daniels Dubem deltok på nett fra Nigeria.Torsdag 28.05.2020 hadde Alvarheim Rotary nettmøte hvor 12 av ARK`s egne medlemmer deltok sammen med Tor Egil Hansen og president Dubem Daniels i Abakaliki RK på nett fra Nigeria. Tor Egil Hansen ( Dada Daneshananda) er ansatt i AMURT ( Ananda Marga Universal Relief Team)

President Trond innledet møtet med å ønske alle velkommen, og orienterte om at neste møte blir torsdag 11.06. Dagens foredragsholder blir da Terje Bakkum fra SG AS som arbeider med «smartstyring « av lys og oppvarming av boliger og andre bygg.

Videre ble dagens quiz presentert og gjennomgått.

Tor Egil Hansen orienterte fra prosjektet i Ohagelode Health Center i Ebony State, Nigeria. Prosjektet har latt seg gjennomføre ved godt samarbeid mellom Alvarheim RK, Elverum Inner Wheel, Elverum RK og Eda / Eidskog RK samt en rekke private givere og  Rotary Abikaliki.

Videre fra Ohagelodge Health Center: I løpet av mars og april har senteret hatt 35 fødsler og 268 svangerskapskontroller. Det har også vært en del fødsler i mai, men måneden er ikke oppsummert. Det er 23 ansatte ved senteret. Av disse er 2 leger og 2 laboratorieansatte som kommer en gang pr uke. De øvrige ansatte er en jordmor, sykepleiere, hjelpere og renholdere. Senteret har 23 faste sykesenger, i tillegg til undersøkelsesbenker osv.

Allerede i 2004 hadde myndighetene bestemt at det skulle bygges et helsesenter, men ingenting skjedde før i 2019. I februar 2019, gikk AMURT og Rotary inn, og  etter en lang prosess med en god dialog med lokalbefolkningen,  ble det bestemt hvor helsesenteret skulle ligge. Mye av arbeidet ble gjort på dugnad av lokalbefolkningen. Hele denne prosessen har fått god omtale av Rotary International.

Det ble gitt opplæring av personalet i januar. Videre valgte kvinner fra alle landsbyene en kvinne fra sin by som skulle ha ansvar for å organisere de gravide kvinnene. Det ble arrangert møter i alle landsbyene for å orientere befolkningen om prosjektet.

4.mars var åpningsdag for senteret. 180 – 190 kvinner kom da til svangerskapskontroll. Det ble også utført tester for andre sykdommer, og det var 2 fødsler denne første dagen. Prosjektet har gått veldig bra så langt, både når det gjelder de ansatte og forholdet til lokalbefolkningen.

Daniels Dubem takket for hjelpen, og uttrykte stor takknemmelighet for innsatsen til Alvarheim RK.

President Trond takket for informasjon far Tor Egil Hansen, og alle de øvrige som deltok for frammøte. 


 

27. september 2021

MØTEREFERAT FRA MØTE 2059

Møtereferat

16. september 2021

MØTEREFERAT FRA MØTE 2058

Dato: 9.9.21
Sted: Glomdalsmuseets kantine
Til stede: Trond H, Albert, Arne Peder, Jan, Jon, Bjørn, Irene
Referent: Irene sekretær

Trond F var med fra Engerdal i starten av møtet ved streaming, dvs bildetelefon som gjorde at han så og hørte møte

16. september 2021

MØTEREFERAT FRA MØTE 2057

Glomdalsmuseets auditorium

30. august 2021

Referat fra møtet på Møteplassen

MØTEREFERAT FRA MØTE 2056

OMVISNING PÅ GAARDER GÅRD 19. AUGUST 2021

23. august 2021

OMVISNING PÅ GAARDER GÅRD 19. AUGUST 2021

Møte på Gaarder Gård

Møte på Festningen

16. august 2021

Møte på Festningen

Møte på Festningen

Sommerfest på Skogmuseet

28. juni 2021

Sommerfest på Skogmuseet

Alvarheim Rotary Klubb hadde sommerfest....

BEFARING PÅ NAF TRAFIKKSENTER VÅLERBANEN

4. juni 2021

BEFARING PÅ NAF TRAFIKKSENTER VÅLERBANEN

27.05. var Alvarheim RK på bedriftsbesøk på Vålerbanen, et imponerende anlegg. Det ble gitt en grundig orientering av daglig leder Trygve Olaf Schjerpen.

Paul Tangen leser fra maidagene 1945

7. mai 2021

Paul Tangen leser fra maidagene 1945

Frigjøringen 1945 v/Pål Tangen.

BEFARING TERNINGEN SKANSE 22.4.2021 MED OLA MØRKHAGEN

27. april 2021

BEFARING TERNINGEN SKANSE 22.4.2021 MED OLA MØRKHAGEN

BEFARING TERNINGEN SKANSE 22.4.2021

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frimurerlosjens Hus AS
Adresse: Vestheimgata 2,
Postnummer: 2406
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Tenn et lys
9. jan. 2020, 19.20 - 15. nov. 2024, 12.20

Prost Ole Kristian Bonden Sted: Glommen

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Alvarheim,rotary, klubb, prosjekt, rotary, elverum,