Web
Analytics

Global Grantprosjekt Nigeria

Mor/barnGlobal Grantprosjekt i Ohagelege i Nigeria


Alvarheim Rotary Klubb har fått inn kr 68.516 til prosjektet. Det er mange private givere og noen klubber: Elverum RK, Eda/Eidskog RK, Inner Wheel Elverum og Alvarheim RK selv.

Det har vært arbeidet med prosjektsøknad siden forsommeren. Alt arbeidet foregår i Rotarys database, der det er bestemte krav til hvordan en søknad skal se ut. The Rotary Club of Abakaliki i Nigeria har gjort mye av arbeidet i samarbeid med Amurt i Nigeria med Tor Egil Hansen fra Elverum i spissen.Vi har hatt flere telefonmøter. Søknaden på 14 sider ble sendt elektronisk avgårde i begynnelsen av september 2019. Den ble raskt kvittert av klubbene og distriktsnivåene i Norge og Nigeria. Dette innebærer at prosjektet har fått godkjent US$ 11.625 fra distrikt 2305 i Norge. Søknaden er nå til behandling hos Rotary International i USA. Beløpet vi har søkt om fra The Rotary Foundation er US$ 15.375. Hele prosjektet blir da på US$ 34.500.

Prosjektet går ut på å utstyre et mor/barn helsesenter i Ohagelede i staten Ebonyi i Nigeria, med mål å få ned dødeligheten av mor og barn ved fødsler. Stedet eller landsbyen er valgt ut etter innledende besøk og samtaler gjort av Amurt, Abakaliki RK og lokale myndigheter. Det er opplyst at Ohagelede vil dekke 24 lokalsamfunn med helsetjenester. I øyeblikket settes i stand en bygning som sto halvferdig; Rotary har ikke noe med hus og bygging å gjøre. Vårt prosjekt skal sørge for utstyr som sykehussenger, nattbord, møbler og utstyr til fødestue, utstyr og forbruksmateriell til laboratoriet, oppstartpakke med medisiner, ultralydmaskin, utdanning av helsepersonell, og også PC og skriver, motorsykkel og borehull for vannforsyning. Amurt har tidligere etablert 9 lignende helsesentra i staten Ebonyi, og de sier at helsesentrene også blir som små sykehus for alle beboere ettersom det er eneste tilbud om helsetjenester i området.

Vårt prosjekt kommer innenfor fokusområdet Maternal and child health. Det er muligheter med The Rotary Foundation; vi kan utløse ca kr 230.000 fra Rotary distrikt 2305 og The Rotary Foundation med utgangspunkt i at vi skaffet vår sum på vel kr 68.000.

Det går an å følge arbeidet til Amurt på sosiale medier: søk etter AMURT West Africa på facebook eller se www.nigeria.amurt.net.

Tor Egil Hansen pleier å besøke Elverum hver høst. Om han kommer denne høsten, vil vi invitere han til Alvarheim RK og få førstehånds kunnskap og informasjon om prosjektet.

Vi er mange i Alvarheim RK som har arbeidet fram prosjektet, men to som har hatt mest med søknadsarbeidet og kontakt med Abakaliki RK å gjøre: Kjell Wardenær (epost kjell.wardenaer@gmail.com) og undertegnede Irene Evenstad Midtlund. Bare ta kontakt om det er spørsmål. Hvis en klubb vil ha besøk av oss for mer info, gi beskjed.


 
Alvarheim Rotary på omvisning ved Ydalir skole.

4. desember 2019

Alvarheim Rotary på omvisning ved Ydalir skole.

Monica Bekkelien, rektor ved den nye Ydalir skole, var en entusiastisk og svært dyktig omviser. Dette var hennes 85. omvisning . Medlemmer i Alvarheim Rotary og deltakere fra den yngre garde var interesserte og oppmerksomme tilhørere.

Møte i Alvarheim Rotary 21.11.2019

24. november 2019

Møte i Alvarheim Rotary 21.11.2019

Møte i ARK med tema " Egoforedrag med Inge Fjerdingstad", en underholdende fortelling om et spennende liv i arbeidsliv og fritid.

Møte i ARK på CEntral Scene 7.november

24. november 2019

Møte i ARK på CEntral Scene 7.november

7.november hadde Alvarheim Rotary omvisning og orientering på Central Scene, de nye lokalene på Scandic Central. Orienteringen ble gitt av faglig leder Anne Karine Bjørvik.

Elverum Helsehus

31. oktober 2019

Elverum Helsehus

Dagens møte var et besøk på Elverums nye Helsehus i Kirkevegen.

Global Grantprosjekt Nigeria

30. oktober 2019

Global Grantprosjekt Nigeria

Prosjektet går ut på å utstyre et mor/barn helsesenter i Ohagelede i staten Ebonyi i Nigeria, med mål å få ned dødeligheten av mor og barn ved fødsler. Landsbyen er valgt ut etter besøk og samtaler gjort av Amurt, Abakaliki RK og lokale myndigheter

40 års jubileum

19. oktober 2019

40 års jubileum

Alvarheim RK fylte 40 år den 2.oktober. Dagen ble feiret 4.oktober i Losjens lokaler på Gamle Glommen Pensjonat med medlemmer, gjester med ledsagere.

Guvernørbesøket 2019

19. oktober 2019

Guvernørbesøket 2019

Hyggelig besøk av vår egen Guvernør sammen med Elverum RK på Borgheim. Medlemmene hadde også med seg sine ledsagere til et godt måltid etter styremøtene og Guvernørens tale til oss.

Årsmøte i Alvarheim Rotary 2019

7. oktober 2019

Årsmøte i Alvarheim Rotary 2019

Alvarheim Rotary avholdt årsmøte i Losjen, Glommen 26,september 2019.

Orienteringsmøte med Gjermundshauggruppen

30. september 2019

Orienteringsmøte med Gjermundshauggruppen

Torsdag 19.september var Pål Ligård fra Gjermundshauggruppen tilstede under møtet i Alvarheim Rotary og orienterte om firmaets virksomhet, dets rolle og planer i Elverum.

22. juni 2019

Kjell Wardenær har holdt foredrag på Tynset

Kjell fortalte om sin arbeidsplass gjennom mange år Elkem og fra sine mange turer i Øst-Europa.
Her kan dere se Tynset RK sin artikkel fra foredraget.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Frimurerlosjens Hus AS
Adresse: Vestheimgata 2,
Postnummer: 2406
Sted: Elverum
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Place content here

Tenn et lys
9. jan. 2020, 19.20 - 15. nov. 2024, 12.20

Prost Ole Kristian Bonden Sted: Glommen

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Alvarheim,rotary, klubb, prosjekt, rotary, elverum,